Giới thiệu

Dùng Hàng Việt – là một đơn vị truyền thông độc lập tập trung vào mảng sản phẩm và doanh nghiệp tại Việt Nam. Từ những tin tức sự kiện mới nhất cho đến những dự báo xu hướng tiêu dùng tương lai. Nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu mua sắm của những người quan tâm đến hàng Việt và lĩnh vực nghiên cứu thị trường của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Chúng tôi bao quát mọi thứ về sản phẩm hàng hóa tại đất nước Việt Nam, như tổ chức thăm dò ý kiến người tiêu dùng, tìm kiếm đại lý, tổ chức các sự kiện như diễn đàn, hội chợ, triển lãm…  Ngoài việc sản xuất và cung cấp những nội dung chất lượng, chúng tôi còn kết nối những người có niềm tin vào thương hiệu Việt. Tạo nên một cộng đồng lớn mạnh, mang lại giá trị lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Bên cạnh đó, chúng tôi đang vận hành kênh bán lẻ Hồn Việt Store. Đây là nơi chúng tôi đã tìm kiếm và chọn lọc ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho cộng đồng mua sắm hàng Việt!

Menu