Quy định sử dụng

Quy định sử dụng

[us_separator size=”small”]

Điều 1 : Quy định sử dụng

Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên DÙNG HÀNG VIỆT. Người dùng khi đăng ký và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này.

Điều 2 : Thay đổi quy định

Công ty chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải một phiên bản lên DÙNG HÀNG VIỆT, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Sau khi quy định thay đổi, nếu độc giả sử dụng các dịch vụ của DÙNG HÀNG VIỆT, chúng tôi coi như độc giả đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

Điều 3 : Sử dụng dịch vụ

Người dùng đăng ký tài khoản và khởi tạo nội dung trên dunghangviet.vn là người đã đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định của DÙNG HÀNG VIỆT, và được công ty chấp nhận sự đăng ký đó.

Điều 4: Quản lý thông tin

Sau khi xuất bản nội dung, DÙNG HÀNG VIỆT chịu trách nhiệm và bảo đảm về tính chính xác của những thông tin trên website. DÙNG HÀNG VIỆT chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của DÙNG HÀNG VIỆT.

Điều 5: Tạm ngừng cung cấp dịch vụ

DÙNG HÀNG VIỆT có quyền gỗ bỏ bài viết nếu phát hiện nội dung không đúng gây ảnh hưởng đến những người có liên quan

Người dùng dùng Website vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…
Người dùng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp , đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.
Người dùng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội;hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân nào.
Người dùng sử dụng Website để phá hoại một Website khác.
Người dùng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.
Người dùng sử dụng Website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào Website khác hoặc gây ảnh hưởng đến độc giả khác của DÙNG HÀNG VIỆT.

Điều 6: Quản lý tài khoản đăng nhập

Người dùng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin ,mặt khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho DÙNG HÀNG VIỆT khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

Điều 8: Đối với các tài khoản email

Người dùng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin ,mặt khác liên quan đến tài khoản của mình

Điều 9: Sử dụng Email

Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các Email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.

Điều 10: Trách nhiệm của DÙNG HÀNG VIỆT khi ngưng cung cấp dịch vụ

DÙNG HÀNG VIỆT sẽ hoàn lại tiền trong trường hợp không cung cấp vì ngưng hoạt động.

Điều 11: Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng

Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và công ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra toà án kinh tế giải quyết.