Mạch nha Kim Hồng

Mạch nha là đặc sản nổi tiếng của Quảng Ngãi, nhờ có vị ngọt và tính ôn nên được sử dụng nhiều trong các món ăn hàng ngày. Chim mía…
mạch nha Kim Hồng
Menu