Tags: xoài chín

Xuất xoài ngon đi Mỹ

Xuất xoài ngon đi Mỹ

Sau hơn một tháng (kể từ 18/4) tỉnh Đồng Tháp xuất khẩu lô hàng đầu tiên 8 tấn xoài tươi sang Mỹ, đến nay lượng xoài tiếp tục tăng hơn 100 container vào...
10 tháng trước
Bình luận

Thành viên mới Thành viên mới

Vào lúc:6 ngày trước
Đang cần tìm đại lý

Vào lúc:1 tuần trước

Vào lúc:1 tuần trước

Vào lúc:2 tuần trước
Độc thân

Thành viên tích cực Thành viên tích cực