Tags: TNG

TNG và cuộc chơi chiếm lĩnh thị trường nội địa

TNG và cuộc chơi chiếm lĩnh thị trường nội địa

Xuất phát điểm là Xí nghiệp may Bắc Thái, đến nay Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG đã trở thành một trong 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong lĩnh...
3 tháng trước
Bình luận

Thành viên mới Thành viên mới

Vào lúc:3 tháng trước

Vào lúc:4 tháng trước

Vào lúc:5 tháng trước

Vào lúc:5 tháng trước

Thành viên tích cực Thành viên tích cực