Tags: may Sông Hồng

Rộng đường đưa hàng Việt vào Canada

Rộng đường đưa hàng Việt vào Canada

Hiệp định CPTPP có hiệu lực đã mở toang cánh cửa cho hàng Việt vào thị trường tiềm năng Canada.
5 tháng trước
Bình luận
May Sông Hồng: Thuận sông, ra biển

May Sông Hồng: Thuận sông, ra biển

Tỉ trọng doanh thu xuất khẩu FOB của Công ty năm 2017 là 60%. Định hướng trong 2 năm tới, con số này là 80%.
8 tháng trước
Bình luận

Thành viên mới Thành viên mới

Vào lúc:5 giờ trước

Vào lúc:4 ngày trước

Vào lúc:4 ngày trước

Vào lúc:1 tuần trước

Thành viên tích cực Thành viên tích cực