Tags: make in Vietnam

Make in Vietnam, hãy học Ấn Độ

Make in Vietnam, hãy học Ấn Độ

Dịch thô từ tiếng Anh thì Made in Vietnam là được sản xuất tại Việt Nam và Make in Vietnam là hãy sản xuất ở Việt Nam. Cả hai đều tốt nhưng Make in Vietnam...
7 tháng trước
Bình luận
 “Make in Vietnam” – khát vọng cần bắt đầu từ việc làm cụ thể

“Make in Vietnam” – khát vọng cần bắt đầu từ việc làm cụ thể

Một kế hoạch hành động về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, sự cụ thể hóa của khát vọng "Make in Vietnam" sẽ phải được trình lên Thủ tướng...
7 tháng trước
Bình luận

Thành viên mới Thành viên mới

Vào lúc:1 ngày trước

Vào lúc:1 tuần trước

Vào lúc:1 tuần trước

Vào lúc:1 tuần trước

Thành viên tích cực Thành viên tích cực