Tags: internet vạn vật

 “Make in Vietnam” – khát vọng cần bắt đầu từ việc làm cụ thể

“Make in Vietnam” – khát vọng cần bắt đầu từ việc làm cụ thể

Một kế hoạch hành động về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, sự cụ thể hóa của khát vọng "Make in Vietnam" sẽ phải được trình lên Thủ tướng...
7 tháng trước
Bình luận

Thành viên mới Thành viên mới

Vào lúc:1 ngày trước

Vào lúc:1 tuần trước

Vào lúc:1 tuần trước

Vào lúc:1 tuần trước

Thành viên tích cực Thành viên tích cực