Tags: dùng hàng Việt

Để hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam

Để hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam

Trong thời gian vừa qua, trên các mạng xã hội đang rộ lên phong trào phản đối cách lý giải của Tập đoàn Masan về lô hàng hơn 18 nghìn chai tương ớt Chinsu...
6 tháng trước
Bình luận

Thành viên mới Thành viên mới

Vào lúc:16 giờ trước

Vào lúc:16 giờ trước

Vào lúc:16 giờ trước

Vào lúc:16 giờ trước

Thành viên tích cực Thành viên tích cực