Tags: CP Group

Nhà đầu tư Thái và chiến thuật bao phủ

Nhà đầu tư Thái và chiến thuật bao phủ

Nhà đầu tư Thái thể hiện quyết tâm lớn hơn tại thị trường Việt Nam. Có thể thấy tầm ảnh hưởng của thương hiệu Thái đang ngày càng lớn dần
10 tháng trước
Bình luận

Thành viên mới Thành viên mới

Vào lúc:46 phút trước

Vào lúc:5 ngày trước

Vào lúc:1 tuần trước

Vào lúc:3 tuần trước

Thành viên tích cực Thành viên tích cực