Tags: CP Group

Nhà đầu tư Thái và chiến thuật bao phủ

Nhà đầu tư Thái và chiến thuật bao phủ

Nhà đầu tư Thái thể hiện quyết tâm lớn hơn tại thị trường Việt Nam. Có thể thấy tầm ảnh hưởng của thương hiệu Thái đang ngày càng lớn dần
1 năm trước
Bình luận

Thành viên mới Thành viên mới

Vào lúc:18 giờ trước

Vào lúc:18 giờ trước

Vào lúc:18 giờ trước

Vào lúc:18 giờ trước

Thành viên tích cực Thành viên tích cực