Bưởi Múc Lào Cai

Sau khi được chú trọng đầu tư xây dựng thương hiệu một cách bài bản và công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Quả bưởi Múc ở…
đặc sản bưởi Múc Lào Cai
Menu